Wetenschappelijke publicaties

De Chirurgie is ambitieus, daar horen medewerkers bij die deze ambities mede waar kunnen en willen maken. Hiervoor is een goed opleidings- en onderzoeksklimaat van belang. Binnen de Chirurgie is ruimte voor toegepast wetenschappelijk onderzoek dat een bijdrage levert aan het continu verbeteren van de zorg. Het wetenschappelijke klimaat, passend bij een STZ-ziekenhuis, is aantrekkelijk voor arts-assistenten (niet-) in opleiding en verpleegkundigen. De Chirurgie vormt mede hierdoor een aantrekkelijke werkgever die ambitieuze artsen (niet-) in opleiding en verpleegkundigen aantrekt, wat een positieve weerslag heeft op de geboden kwaliteit van zorg van de RVE. Het jaarlijks publiceren in toonaangevende tijdschriften binnen het vakgebied is een logisch resultaat van dit onderzoeksklimaat.

Op de website van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een overzicht van wetenschappelijke publicaties van de afgelopen jaren: te vinden.

Publicaties