We geven de zorg vernieuwend en toekomstbestendige vorm

Sturen met realtime data

Er is een groeiend potentieel van beschikbare data over de ziekte, zorg en uitkomsten. Het verzamelen, combineren en interpreteren van deze data is belangrijk zodat we als zorgprofessionals de zorg continu kunnen verbeteren, het beste onderzoek gedaan kan worden naar mogelijkheden voor preventie, de individuele behandeling steeds effectiever, veiliger, mensgerichter en efficiënter laat verlopen. Om te kunnen leren van data dient deze FAIR te zijn: vindbaar (findable), toegankelijk (accessible), uitwissel- en koppelbaar (interoperable) en geschikt voor hergebruik (Re-usable). Cruciaal hierbij is het optimaliseren van standaarden en structuren in de documentatiepraktijk van zorgprofessionals.

Aanlevering van data voor verschillende kwaliteitsregistraties (zoals DICA) gaan steeds meer automatisch uit HIX gehaald en verzonden worden.  Deze procesoptimalisatie heeft naast een enorme verbetering van efficiëntie en tijdsbesparing ook als voordeel dat actuele data van deze registraties  gebruikt kan worden voor realtime sturen.

Het toegankelijk maken van relevante data helpt bij het efficiënt en effectief verbeteren van onze zorg. In de komende tijd zullen we bouwen aan dashboards waarin relevante indicatoren opgenomen zijn.

Netwerksamenwerking

De Chirurgie is een onderdeel van verschillende zorgnetwerken. We werken samen met afdelingen binnen het ziekenhuis, met andere ziekenhuizen én met zorgprofessionals en organisaties in de regio, aan de beste zorg, zodat patiënt de juiste zorg, op de beste plek krijgt. Door samenwerking bereiken we zorgvernieuwing die nodig is om de toekomstige zorgvraag op te vangen.
Binnen de regio wordt er steeds meer gewerkt in regionale netwerken met intensieve samenwerkingen tussen zorgprofessionals bijv. met de huisartsen (JBH) en het regionaal wondzorgnetwerk en gaat er een eerste lijnsnetwerk opgezet worden voor prehabilitatie
De Chirurgie wil bestaande netwerksamenwerking met andere ziekenhuizen versterken, bijv. op het gebied van elleboog-, hand- en polsletsel, open aorta chirurgie, mProve en Embraze.

Inzet van zorginhoudelijke technologieën

De Chirurgie staat open voor innovatie met zorginhoudelijke technologieën. Technologie is een kans om zorg te verbeteren en capaciteit te vergroten. Technologische ontwikkelingen nemen een vlucht.  Technologieën worden door de Chirurgie ingezet om de patiënt beter voor te lichten en meer te betrekken bij de behandeling, voorbeelden hiervan zijn de fit bit ter voorbereiding van de ingreep, informatievoorziening m.b.v. MediMapp, thuismonitoring en de ‘etalagebenen’app (JBZtje).

Ook worden nieuwste technologieën ingezet tijdens operaties.  Zo gaat robot-assisted chirurgie  verder uitgebouwd worden en 2e generatie 3-D techniek.

youtube-video-thumbnail

Pijler 1

We ondersteunen professionals maximaal zodat zij lekker kunnen werken.

Pijler 2

We stellen de werkelijke behoefte van de patiënt centraal en leveren de zorg die nodig is, waarbij we ons realiseren dat er schaarste is.

Pijler 3

We geven de zorg vernieuwend en toekomstbestendige vorm.