Wij stellen de werkelijke behoefte van de patiënt centraal en leveren de zorg die nodig is, waarbij we ons realiseren dat er schaarste is

Patiënten kunnen tijdig beschikken over zorg

Budgetten staan onder druk, we komen steeds vaker handen te kort en plekken op het spreekuurprogramma zijn schaars. Willen we de patiënt toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg blijven bieden, dan is transformatie van zorg noodzakelijk want de zorgvraag blijft stijgen en wordt steeds complexer. De complexiteit en schaarste, welke meer is uitvergroot door de COVID crisis, vragen om meer patiëntgerichtheid. We spelen hierop in door op de kliniek én polikliniek meer de formatie van verpleegkundig specialisten binnen elk sub specialisme uit te breiden of op te starten. Hierdoor komt meer tijd voor de patiënt voor het geven van voorlichting en shared decision making (samen met de patiënt beslissen over zorg).

De Chirurgie heeft met juiste zorg op de juiste plek als doel de zorg zo dichtbij mogelijk aan te bieden aan de patiënt: dichtbij waar dat kan en verder weg als dat nodig is. Dit vraagt om een goede samenwerking en afstemming met de huisartsen. Bij de complexe wondzorg wordt dit gerealiseerd in een regionaal wondzorgnetwerk. Waar gezamenlijk wordt gewerkt aan het realiseren van meer expertise en zo nodig coördinatie in de 1e lijn. Waarbij complexe wonden met geen/weinig genezingstendens tijdig doorgestuurd worden naar het ziekenhuis. Na diagnostiek en behandeling van onderliggend lijden, worden de patiënten weer snel terugverwezen naar de 1e lijn.

Wachttijden tot behandeling

Door de beperkte OK capaciteit in het ziekenhuis en de opgelopen wachtlijst door uitgestelde zorg door Covid, is er een stuwmeer ontstaan van wachtende patiënten voor bepaalde ingrepen (zoals onder andere liesbreuk en galblaas operaties). De Chirurgie zal breed kijken naar oplossingen om patiënten te kunnen bieden wat zij nodig hebben.

Fit de operatie in

Heeft een patiënt een goede conditie dan is de kans, op complicaties en bijwerkingen na de behandeling, kleiner en verloopt het herstel vlotter. Het is daarom van belang dat patiënten zo fit mogelijk de operatie in gaan. Bij de darmkankeroperaties wordt dit al op twee manieren succesvol aangeboden aan patiënten. Patiënten ontvangen schriftelijke adviezen t.a.v. beweging en voeding rondom de operatie van de verpleegkundig specialist en krijgen ter ondersteuning een Fysieke Inspanning Trackers (FIT bit) te leen om zelf hun activiteiten te monitoren en hun eiwitinname bij te houden. Om ouderen zo fit mogelijk de operatie in te laten gaan, wordt er gebruik gemaakt van een intensief trainingsprogramma. Ook wel prehabilitatieprogramma genoemd. Dit programma wordt al succesvol ingezet bij darmkankeroperaties. Er worden plannen gemaakt om dit op grotere schaal in te zeten voor tal van operaties. Daarbij is het belangrijk om afhankelijk van het type operatie de voorbereiding voor de patiënt zo goed mogelijk af te stemmen. Samenwerking vanuit het ziekenhuis met de 1e lijn is daarbij essentieel.

Play Video

Meer intensievere samenwerkingen met andere specialisme en harmonicamodel op de kliniek

Het JBZ wil in het beddenhuis afdelingen verschuiven om mogelijkheden te creëren voor intensieve samenwerkingen tussen verschillende specialismen. Bovendien wordt beoogd meer een harmonicamodel tussen afdelingen te realiseren voor een flexibele en optimale benutting van de capaciteit van het beddenhuis om vervolgens beter in te kunnen spelen op de huidige zorgvraag (bijvoorbeeld bij een crisissituatie).
Voor de Chirurgie betekent dit een verschuiving van de 7e naar de 8e bouwlaag van de verpleegafdeling met trauma- , long- en vaatchirurgie. Waardoor de twee verpleegafdelingen van de Chirurgie niet meer op één bouwlaag gevestigd zijn, maar boven elkaar in het beddenhuis gevestigd zijn.
De verpleegafdeling GE-onco chirurgie komt hierdoor samen met de MDL op één bouwlaag, waardoor een gastro-intestinale intensieve samenwerking op de verpleegafdeling wordt gerealiseerd door o.a. in de vorm van een multidisciplinair klinisch overleg. Door structurele samenwerking zijn lijnen korter waardoor in een gezamenlijk plan de verschillende aspecten vanuit de twee specialisten meteen meegenomen worden. Dit betekent dat de juiste diagnose eerder wordt gesteld en dat de best passende behandeling eerder gestart kan worden.
De andere verpleegafdeling van Chirurgie zal zich samen met de orthopedie op de 8e bouwlaag vestigen, waardoor trauma patiënten van de chirurgie en orthopedie op dezelfde bouwlaag komen te liggen.
De succesvolle samenwerking met de geriatrie bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur zal uitgebreid worden naar de andere kwetsbare ouderen patiënten. Deze zorg begint al préoperatief, waarbij kwetsbare ouderen door middel van een screening geïdentificeerd worden. Wanneer in samenspraak met patiënt, familie en het multidisciplinair team wordt gekozen voor chirurgische behandeling, volgt een advies ter optimalisering van pre- en postoperatieve status. Aspecten hiervan zijn o.a. gebruik van een huiskamer, dagprogramma, multidisciplinair overleg, het regelen van passende nazorg en eventueel geriatrie als hoofdbehandelaar.

Zo snel mogelijk naar huis

De Chirurgie zet zich de komende jaren in om de ligduur op de verpleegafdeling nog verder te verkorten waar dit mogelijk is. Zodat de patiënt zo snel mogelijk verantwoord naar huis kan in hun eigen vertrouwde leefomgeving.
Op de verpleegafdeling krijgen de patiënten de zorg die zij nodig hebben om zo snel mogelijk weer mee te kunnen doen in hun eigen omgeving. Het bieden van een behandeling gericht op zo snel mogelijk zelf weer dingen kunnen doen (herstel van het functioneren). Dit door naast het verlenen van zorg, ook de focus te leggen op bewegen en de patiënt en diens belangrijke naasten mede-eigenaar te laten zijn van het herstelproces.

De chirurgen gebruiken de modernste technieken, zodat de patiënt zo snel mogelijk verantwoord naar huis kan in hun eigen leefomgeving. Denk hierbij aan robotchirurgie, specifieke wondverbandmaterialen, waardoor ze sneller naar huis kunnen gaan en minder snel op controle hoeven te komen, innovaties bij vaatchirurgie en thuismonitoring.

Play Video

Pijler 1

We ondersteunen professionals maximaal zodat zij lekker kunnen werken.

Pijler 2

We stellen de werkelijke behoefte van de patiënt centraal en leveren de zorg die nodig is, waarbij we ons realiseren dat er schaarste is.

Pijler 3

We geven de zorg vernieuwend en toekomstbestendige vorm.