We ondersteunen professionals maximaal zodat zij lekker kunnen werken

De Chirurgie kent een zeer platte organisatiestructuur, die past bij de gewenste betrokkenheid van de medewerkers binnen de RVE en de laagdrempelige toegankelijkheid richting het unithoofd en het RVE-management. Medewerkers worden gehoord en gestimuleerd om met ideeën te komen. Ze worden ondersteund en gefaciliteerd om ideeën werkelijkheid te laten worden.

 

Het team van de chirurgie kenmerkt zich voornamelijk als een ‘young professionals’ afdeling, dit is terug te zien in de gemiddelde leeftijd van circa 35 jaar (kliniek) met een gemiddeld dienstverband van 8 jaar. Op de polikliniek is dit respectievelijk 43,7 jaar en 13 jaar. Deze kenmerken dragen uiteraard bij aan het personeelsbeleid dat op de afdeling wordt ingezet. Enerzijds is dat het verhogen van de aantrekkingskracht voor het chirurgisch specialisme (o.b.v. zorgdragen voor voldoende instroom, zoals bv. het organiseren van loopbaanreizen en het ondersteunen van doorstroom naar specialistische afdelingen). Anderzijds richt zich dat op het stabiliseren van het ‘vaste team’ (o.b.v. het verhogen van kwaliteit en deskundigheid bv door het aanbieden van verdiepende scholingen).

 

Door de toename van de complexiteit op de verpleegafdeling is het van belang dat verpleegkundigen breed en hoog opgeleid zijn. De ambitie van de verpleegafdeling is hierin:

  • bezetting, kennis, diversiteit en ervaring van medewerkers is in balans met de actuele patiëntenpopulatie.
  • een verhouding van 50% hbo-– en 50% mbo-verpleegkundigen;
  • naast specifieke specialistische ontwikkelingen op het gebied van de drie differentiaties (GE/onco, trauma/long, vaat), richt de RVE zich ook op de verpleegkundige generalist. Dit betekent dat medewerkers flexibel worden ingezet over de twee chirurgische afdelingen;
  • Veel aandacht voor ontwikkeling medewerkers en scholing, d.m.v. o.a. scenario-onderwijs, klinisch redeneren in samenwerking met de vakgroep, vervolgopleidingen voor verdieping chirurgie. Medewerkers hebben zelf de regie en kunnen zich ontwikkelen in hun eigen interesse gebied. Zoveel als mogelijk worden medewerkers hierin gestimuleerd en de aanvragen gehonoreerd. Zo zijn er nu ook twee verpleegkundige in opleiding voor hun onderwijsbevoegdheid, die de afdeling kunnen ondersteunen op het gebied van trainen en onderwijs.

Voor de gehele organisatie geldt dat professionals maximaal ondersteund (kunnen) worden d.m.v. verschillende programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid: Gezond & Wel, Fit door de Nacht, https://fitmetjbz.nl en een Mentaal supportteam die zich vooral richt op de mentale gezondheid tijdens en na een crisissituatie (zoals COVID).

 

De Chirurgie probeert zorgprofessionals op de juiste manier te ondersteunen zodat zij hun zorgtaak goed kunnen uitvoeren. Hierbij is ook aandacht voor het verminderen van registratielast door kritisch te kijken of de registratie bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, een goede overdracht of de continuïteit van zorg en of we de registratie voor de professionals makkelijker kunnen maken door bijv. “slimmer” registreren (door bijv. ICT-ondersteuning, automatische koppelingen, verbeteringen in HIX, inzet mobiele applicatie op iPad voor registratie etc.).

Pijler 1

We ondersteunen professionals maximaal zodat zij lekker kunnen werken.

Pijler 2

We stellen de werkelijke behoefte van de patiënt centraal en leveren de zorg die nodig is, waarbij we ons realiseren dat er schaarste is.

Pijler 3

We geven de zorg vernieuwend en toekomstbestendige vorm.