Beleidsplan Chirurgie 2022-2024

De Chirurgie van het JBZ is een ambitieus en innovatief onderdeel van het Jeroen Bosch ziekenhuis en loopt voorop bij het initiëren van vernieuwingen. De afdeling wordt gekenmerkt door een typisch eigen identiteit binnen het ziekenhuis. Medewerkers gaan met plezier naar hun werk en dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de patiëntenzorg binnen een cultuur van gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen.

De RVE kent een integraal, resultaatgericht en duaal management, bestaande uit een medisch manager en een manager bedrijfsvoering. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het integrale beleid en de aansturing van de RVE en werken op collegiale basis. Daarnaast is er één unithoofd die zowel de kliniek als de polikliniek onder haar verantwoordelijkheid heeft. Waarmee de samenhang en afstemming tussen deze twee onderdelen wordt gerealiseerd ten gunste voor de continuïteit van zorg voor de patiënt.

Het beleid van de vakgroep is onlosmakelijk verbonden met de RVE en vormt een logisch onderdeel van het RVE-beleid.

 

De Chirurgie staat, mede versterkt door de coronacrisis, voor grote uitdagingen.

  • Schaarste aan OK capaciteit, mede door een tekort aan OK personeel.
  • Arbeidsmarkt in de zorg is gespannen. Ongeveer 80% van de ziekenhuizen heeft te maken met tekorten en moeilijk vervulbare vacature.
  • Samenwerking in de zorgketen over organisatie- en domeingrenzen heen. Goede zorg op de juiste plek, zo dicht mogelijk bij de patiënt, op het juiste moment en door de juiste zorgprofessional.
  • Technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg gaan razendsnel. De nieuwe mogelijkheden hebben grote impact op de zorg en de organisatie ervan. En zijn daarmee van betekenis voor het werk van de zorgprofessional.
  • Inhaalzorg naast de huidige zorg

Deze uitdagingen vragen er om dat we de zorg slimmer en vernieuwend organiseren.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft de volgende pijlers van het deltaplan 2021 geformuleerd:

Aan de hand van deze doelstellingen wordt in dit meerjarenbeleidsplan beschreven wat de plannen van de Chirurgie voor de komende jaren zijn.
Verschillende strategische onderwerpen van het JBZ zijn terug te vinden in dit beleidsplan, zoals: