youtube-video-thumbnail

Geachte bezoeker,

Hierbij het nieuwe integrale meerjarenbeleidsplan 2022-2024 van de afdeling chirurgie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis . U vindt in dit digitaal beleidsplan een weerslag van de mogelijkheden en ambities van de resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) chirurgie en de vakgroep chirurgie waarbij de missie voor ons duidelijk is:

“De afdeling chirurgie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis streeft naar medische zorg in de volle breedte, van hoogstaand onderscheidend niveau”.

Daarbij stellen wij ons als doel om de regie zoveel mogelijk bij de patiënt te leggen, de kwaliteit verder te optimaliseren en veilige zorg te leveren vanuit multidisciplinaire ketensamenwerking.

Wij hopen dat dit beleidsplan een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de chirurgische zorg in onze regio en ook de samenwerking met u als één van onze partners, naar een hoger plan tilt.

Voor suggesties en vragen staan wij natuurlijk graag ten allen tijde open.

Vriendelijke groet,

Bart Verhoeven, Chirurg, Medisch manager
Hermann de Blaauw, Manager bedrijfsvoering